فری پدیا
اولین سایت جامع معرفی رایگان ها
بایگانی دسته بندی

حمل و نقل

جابجایی کالا و مسافر رایگان، رایگان های خودرو

تاکسی رایگان

با وجود ترافیک سنگین شهر تهران و آلودگی هوا و آلودگی صوتی و ... تعداد کسانی که از خدمات تاکسی ها استفاده نمی کنند…